Pre 20 godina Stanislav je dobio 1 limun i tad je pokrenuo biznis: Danas od njega živi cela porodica

* Limun traži ljubav * Bolje uspeva ako se plati, bar simbolično * Drži se u posebnim prostorijama *

Komentari