Danas je Svetski dan bezbednosti hrane: Da li gledate kakvu hranu jedete?

Svetski dan bezbednosti hrane podseća nas još jednom da je bezbednost hrane lanac koji uključuju proizvođača, prerađivača, distributera i potrošača

Komentari