Rešenje za poremećaj na tržištu: 15.000 tovljenika preuzimaju Robne rezerve, farmerima i kukuruz

Dogovoreno povlačenje 15.000 tovljenika, plus kukuruz

Komentari