Država će sprečiti svaki pokušaj zloupotrebe u vezi sa kvalitetom mleka pri uvozu

Robote za mužu krava je do sada nabavilo više od 20 farmi

Komentari