≫ 

Ptičji grip na Dunavu: "Preduzete preventivne mere, nema opasnosti po domaću živinu"

 ≫ 

Obavezna je prijava svakog uginuća divljih ptica

Komentari