Da li je Uredba o ograničenoj ceni hleba uticala na cenu pšenice? Ovako je bilo na Produktnoj berzi

Ugovori su zaključivani po ceni od 31 do 32,1 dinara kilogram bez PDV-a, a ponderisana cena je bila 31,03 dinara

Komentari

Google preporuke