≫ 

Ključni benefiti sistema eAgrar: Onlajn registracija, brža isplata podsticaja, veći stepen kontrole

 ≫ 

Plan je i da se tokom implementacije IPARD III programa pređe sa manuelnog načina rada na elektronski

Komentari