Gde grešimo i šta treba da nam bude početna karika u lancu da učinimo prirodu i društvo održivim

Društvena odgovornost za održavanje, aktuelizovanje i jačanje osnovnih istraživanja leži prvenstveno na naučnoj zajednici zemlje, i to individualno i kolektivno

Komentari