Jedna od najvećih svetskih agencija povećala kreditni rejting Srbije

Odluka o povećanju kreditnog rejtinga Srbije, doneta je na osnovu stabilne ekonomske politike usmerene ka daljem jačanju makroekonomskih pokazatelja i smanjenju javnog duga

Komentari