Olakšice za mala i srednja preduzeća: Ovi fondovi ulaze na velika vrata u našu zemlju

Od aprila 2020. godine primenjivaće se dva nova zakona – Zakon o alternativnim investicionim fondovima i Zakon o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom

Komentari

Google preporuke