Poreski raj postaje pakao: Država ne da pomoć kompanijama koje su registrovane van

Kompanije koje su registrovane u nekoj od zemalja koje važe za "poreski raj" sa liste Evropske unije neće više moći da se prijave za dobijanje pomoći

Komentari