Akcionarima 4,4 milijarde dinara od dividendi

Odbor direktora NIS utvrdio predlog odluke o isplati dividendi i doneo odluku o sazivu XII redovne sednice Skupštine akcionara NIS-a

Komentari