Usvojen regulatorni okvir: Ugroženi sektori mogu da računaju na povoljne kredite i duži grejs period

Zagarantovani su veća likvidnost i efikasnije poslovanje

Komentari