Nova taktika: Brodovi sa robom kruže oko Afrike, veliki lanci u problemu jer ostaju bez zaliha

Ova industrija je na gubitku 1 bilion dolara

Komentari