Šta se gostima najviše isplati na Jadranu? Hoteli ne spuštaju cene, minimum je 1.100 €

S druge strane, privatni apartmani nemaju izbora, pa svoj smeštaj nude za upola manju cenu nego prošle sezone

Komentari