≫ 

"Za manje od 24 sata spali smo sa 30 klijenata na jednog"

 ≫ 

Ova vrsta biznisa je među onima koji su najgore prošli tokom krize, jer direktno zavisi od ljudi i kontakata

Komentari