Akcionari NIS-a usvojili odluku o isplati dividende za 2019. godinu

Na osnovu Odluke, NIS će akcionarima na ime dividende isplatiti 4.425.459.256 dinara

Komentari