≫ 

Upravo je predstavljen novi plan za Evropu: Zadužuje se na svim tržištima, a dug se vraća 40 godina!

 ≫ 

Ciljevi staregije za oporavak se mogu sumirati u tri reči: konvergencija, otpornost i transformacija

Komentari