ECB donela odluku: "Čekaj i gledaj" razvoj situacije u evrozoni

ECB očekuje da će ove kamate ostati na „sadašnjem ili nižem“ nivou dok god ne uoči da znake „snažnog približavanja inflacije nivou koji je blizu, ali niži od 2 posto k

Komentari