≫ 

Šta je doneo rad od kuće? Sastanci češći, ali kraći, više se radi treća smena

 ≫ 

Granice između radnog i slobodnog vremena su maltene izbrisane

Komentari