Ovaj grad je centar kongresnog turizma, u njemu je 2019. održano više od 1.000 skupova

Uz mnogobrojne kriterijume, Unija međunarodnih udruženja u svoju godišnju analizu ubraja kako vladine, tako i nevladine organizacije, sa bilo kojim brojem učesnika

Komentari

Google preporuke