"Moja prva plata" za 10.000 nezaposlenih mladih: Objašnjeno i šta ako se neko povredi na radu

Nacionalna služba za zapošljavanje takođe, uplaćuje doprinos za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti

Komentari