Prvi put u Srbiji moguće i bankarske garancije za turizam: Ljajić tvrdi da neće oduzimati licence

Pedstavnici ministarstva će posredovati između osiguravajućih kuća i turističkih agencija, kako bi se rešio aktuelni spor i na taj način koristio i taj mehanizam za obezbeđivanje garancija putovanja

Komentari