≫ 

Pao prvi sneg, a sa njim i masovna kupovina ogreva. Da li su cene ostale iste?

 ≫ 

Za ovu sezonu je karakteristično to što je, zbog prošle blage zime, ljudima ostalo nepotrošenog ogreva

Komentari