Digitalna transformacija – ključni preduslov za viši stepen zdravlja pacijenata

Kao jedan od stubova zdravstvene zaštite pacijenata, farmaceutska industrija može odigrati centralnu ulogu u digitalnoj revoluciji u zdravstvu. Da li ste znali da i u Srbiji imamo primere najbolje prakse?

Komentari