Četiri prosečne srpske plate za kauč koji se pretvara u mrtvački sanduk

Japansko pogrebno preduzeće rešilo da uzme još para- počeli da prave nameštaj u obliku svojih proizvoda

Komentari