U Železari nije bilo otpuštanja: "Zagađuje vazduh kao i svaka prosečna čeličana u svetu"

"Na zagađenje utiče više faktora, ne samo Železara"

Komentari