Kompanijski otpad postaje resurs: Zelena tranzicija preduslov za nova radna mesta i rast BDP-a

Iz PKS navode da je potrebno da se napusti linearni model jer je prilično skup za srpsku ekonomiju, budući da generiše velike količine otpada i otpadnih voda, a energetski nije efikasan

Komentari