Usvojen set poreskih i carinskih zakona: Postupci brži i jednostavniji, naplata poreza na maksimumu

Kada je u pitanju Zakon o državnim administrativnim taksama, ukidaju se i smanjuje se dosta taksi, kako bi se umanjila opterećenja privredi

Komentari