Ko je do sada otkrio stvarne vlasnike? Najažurnije zadužbine, polovina stranaca se ne oglašava

Registrovani subjekti dužni su da čuvaju podatke o vlasnicima 10 godina

Komentari