Poslodavci više neće koristiti nazive zanimanja iz prošlog veka: Gotova lista sa 4.000 kvalifikacija

Stara lista nije sadržala podatke o savremenim kvalifikacijama koje se stiču u sistemu obrazovanja

Komentari

Google preporuke