Više od 100 miliona dinara za projekte: Vlada Srbije usvojila Program subvencija za turizam

Jedan od osnovnih ciljeva Programa promocija i unapređenje kvaliteta turističkih proizvoda, turističkih destinacija, kao i unapređenje receptivno turističko-ugostiteljske ponude

Komentari