≫ 

Miroslav Mišković: Delta ne može da izda IPO zbog mene, a ovo je tajna njenog uspeha

 ≫ 

"Lako je biti dobar predsednik kompanije kad postoji takva hijerarhija"

Komentari