Privrednici Zapadnog Balkana traže ukidanje poslovnih barijera i nemaju sve veze sa pandemijom

Ovo se posebno odnosi na posledic3 loših političkih odnosa Beograda, Prištine i Sarajeva

Komentari