Od otpada do proizvoda: Garići su spojili posao i ljubav, među retkima u Srbiji prave ovo ulje

Nakon što nabave šipurak od dobavljača koji pravi džemove, Marina i Mirko uzimaju seme i kreću prvo u postupak pranja...

Komentari