U trećem moratorijumu odobren zastoj za 90 miliona evra: Prijave traju do kraja aprila

Za treći moratorijum prijavili su se dužnici čiji ukupan dug na osnovu kredita iznosi oko 600 miliona evra

Komentari