Kakva je sudbina državnih preduzeća do 2027: Prvi put usvojena Strategija

Ministarstvo privrede će razviti i uspostaviti vlasničku politiku koja će definisati opravdanje i svrhu državnog vlasništva, ciljeve državnog vlasništva, ulogu države u korporativnom upravljanju društava u kojem je država član, kao i način na koji će država implementirati svoju vlasničku politiku

Komentari