Ublažena pravila za dodelu grantova: Prvi put manje razvijeni regioni lakše do para

Nova odluka pomoći će da se podrže najmanje favorizovani evropski regioni da sustignu razvijene i smanje diparitet u pogledu ekonomskog blagostanja, dohotka i nezaposlenosti

Komentari