Jedan narod iz komšiluka drži na računima u bankama 23 milijarde evra

Domaćinstva su u velikoj meri pretvorila svoje prihode u štednju

Komentari