≫ 

Atanasković o EBRD: "Cilj je da Vlada usvoji Akcioni plan za trogodišnji period do kraja juna"

 ≫ 

Sagovornici su se složili da je zajednički rad na različitim aktivnostima koje Ministarstvo sprovodi sa EBRD, posebno u sektoru malih i srednjih preduzeća i reformi upravljanja privrednim subjektima u državnom vlasništvu, konstruktivan i sadržajan

Komentari