Udeo Srbijagasa u Transportgasu prenet na državu: Konačno rešen problem koji nas je kočio ka EU

Obezbeđeni uslovi za sticanje statusa ovog preduzeća kao nezavisnog operatora transportnog sistema

Komentari