≫ 

U budžetu za 2022. godinu 106 miliona dolara za Zapadni Balkan: Kako Amerika planira da pomogne?

 ≫ 

Precizirano je da je u te svrhe potrebno iskoristiti tranziciona iskustva i resurse drugih donatora, uključujući bivše primaoce strane pomoći

Komentari