≫ 

Znate li šta je glamping: Dobiješ ličnog batlera, luksuzni šator pa spavaš ko sultan

 ≫ 

Samo za bogate, šator luskuzom okupan, lični batler i sve što vam duša ište

Komentari