Nastavak proizvodnje Fijata 500L opet prolongiran: Kada se radnici iz Kragujevca vraćaju na posao?

U naredne dve sedmice očekuje se i da druga grupa radnika FCA u Kragujevcu, posle dobrovoljnog prijavljivanja, otputuje na jednogodišnji rad u slovačku fabriku automobila

Komentari