Šta još treba da se promeni da bi telefoniranje u Grčkoj bilo jeftinije: Sporazumi ne znače isto

Sporazum podrazumeva podsticanje mobilnih operatora da zaključuju bilateralne sporazume kojima će omogućiti niže cene

Komentari