U ovoj evropskoj zemlji radna nedelja od 4 dana postala je "preterano uspešna". Kakav je ishod?

Radnici su prijavili da se osećaju manje stresno i manje izloženo riziku od sindroma sagorevanja

Komentari