≫ 

Brodski transport 5 puta skuplji: Traže li se i dalje proizvodi iz Kine ili globalni lider slabi?

 ≫ 

Mnoštvo robe se ne može isporučiti, a onoj koja može - treba 7 dana da stigne do Evrope

Komentari