Čerepanov: Nastavljamo razvoj NIS-a i u izazovnim okolnostima

Tražimo načine da na ekološki prihvatljiviji način proizvodimo energiju što od naš očekuju i građani i naši akcionari

Komentari