Gradi se punom parom, posebno u Sremu: U junu izdato 30% više dozvola

Ako se posmatraju samo zgrade, 74 procenta dozvola izdato je za stambene

Komentari