≫ 

Unuka Ala Kaponea prodaje sve: Pištolj koji je mnogima presudio, slike pisma i ostale uspomene

 ≫ 

Gde si, deda, sakrio oružje?

Komentari