Unuka Ala Kaponea prodaje sve: Pištolj koji je mnogima presudio, slike pisma i ostale uspomene

Gde si, deda, sakrio oružje?

Komentari